Tatukan porotila

Poro on merkittävä osa pohjoisen kulttuuria ja luontoa. Poronhoitoa harjoitetaan perinteisin menetelmin ja tilallisen täytyy sopeutua poron luontaiseen elämänrytmiin kaikkina vuodenaikoina.

Poronhoito on vanhin vielä nykyäänkin olemassa olevista elinkeinoista. Se on tärkeä työllistäjä ja kylien elinvoimaisuuden säilyttäjä. 

Nykyään myös matkailu mahdollistaa uudenlaisia tulonlähteitä poronhoitajille perinteisen poronhoidon lisäksi. Tatukan tilalla on harjoitettu poronhoitoa jo ainakin viiden sukupolven ajan ja perhe yhä jatkaa tilalla perinteistä poronhoitoa sekä tarjoaa myös matkailijoille elämyksellisiä palveluita.

Asiakas voi tutustua porotilan jokapäiväiseen elämään porotilavierailuilla. Myös elämyksellisiä safaripalveluita tarjotaan herkullisten lappilaisten ruokapalveluiden ohella. Kaikki tapahtuu kuitenkin poron normaalin elämänrytmin ehdoilla, eettisesti ja poron luontaisesta elämänrytmin mukaisesti.

Ota yhteyttä

Sami: +358 40 7625 889

Kati:   +358 40 7694 754

Rovaniementie 866

97250 Raanujärvi, Finland