top of page

Tatukan porotila

Poro on merkittävä osa pohjoisen kulttuuria ja luontoa. Poronhoitoa harjoitetaan perinteisin menetelmin ja tilallisen täytyy sopeutua poron luontaiseen elämänrytmiin kaikkina vuodenaikoina.

Poronhoito on vanhin vielä nykyäänkin olemassa olevista elinkeinoista. Se on tärkeä työllistäjä ja kylien elinvoimaisuuden säilyttäjä. 

Poro on puolikesy eläin, joka elää suurimman osan ajastaan vapaana pohjoisen metsissä. Uudet vasat syntyvät keväällä ja seuraavat emoaan vielä pitkään. Syksyllä poronhoitajat keräävät porolaumat yhteen ns. poroerotteluun ja porot merkitään korvamerkillä, jotta uudetkin vasat tunnistetaan jatkossa. Osa poroista voi talvella olla ruokinnassa porotiloilla.

Nykyään myös matkailu mahdollistaa uudenlaisia tulonlähteitä poronhoitajille perinteisen poronhoidon lisäksi. Tatukan tilalla on harjoitettu poronhoitoa jo ainakin viiden sukupolven ajan ja perhe yhä jatkaa tilalla perinteistä poronhoitoa sekä tarjoaa myös matkailijoille elämyksellisiä palveluita.

Asiakas voi tutustua porotilan jokapäiväiseen elämään porotilavierailuilla. Myös elämyksellisiä safaripalveluita tarjotaan herkullisten lappilaisten ruokapalveluiden ohella. Kaikki tapahtuu kuitenkin poron normaalin elämänrytmin ehdoilla, eettisesti ja poron luontaisesta elämänrytmin mukaisesti.

bottom of page